0%
Lokmacı

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı ve Site Kullanım Koşulları

Bu sayfada, bu web sitesinin (www.seyyarlokmaci.com.tr - bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) kullanımını yöneten hüküm ve koşullar tanımlanmaktadır. Siteyi kullanmak isterseniz lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

www.seyyarlokmaci.com.tr, bu sözleşmede herhangi bir anda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yükümlülük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla bu içeriğe düzenli olarak incelemenizi öneririz.

Sözleşmenin Amacı

MADDE 1

Sözleşmenin amacı, Bir taraftan www.seyyarlokmaci.com.tr ile ( Bu sözleşmede bundan böyle SEYYAR LOKMACI olarak anılacaktır. )

Diğer taraftan bu web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı ( Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır. )

Arasında, web sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

Sitenin Kullanımı İle İlgili Hükümler

MADDE 2

A- KULLANICI, SEYYAR LOKMACI'nın web sitesinde indirilmeye ( download ) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan SEYYAR LOKMACI sorumlu değildir.

B- Kullanıcı, web sitesini kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. SEYYAR LOKMACI, siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

C- KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

 1. Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
 2. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
 3. Bu web sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.
 4. Web sitesi içeriğine web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, kullanmayacağını, paylaşmayacağını,
 5. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 6. Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,
 7. Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 8. Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

D- SEYYAR LOKMACI web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. SEYYAR LOKMACI, kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

Web Sitesi’in Sorumluluğunun Sınırları

MADDE 3

SEYYAR LOKMACI hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 1. SEYYAR LOKMACI, web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen ( download edilen ) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) SEYYAR LOKMACI veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
 2. SEYYAR LOKMACI, web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya web sitesi yoluyla indirilen ( download edilen ) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
 3. KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
 4. KULLANICI, web sitesine erişimi ve web sitesini kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. SEYYAR LOKMACI, hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
 5. SEYYAR LOKMACI, bir yargı merciinin kararı veya SEYYAR LOKMACI'nın bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
 6. Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, SEYYAR LOKMACI çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

Uluslararası Kullanım İçin Özel Uyarı

MADDE 4

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya kullanıcının ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

Üçüncü Kişilerle Kullanıcı Arasındaki İlişkiler

MADDE 5

KULLANICI ile web sitesi üzerinde bulunan veya web sitesi yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden SEYYAR LOKMACI'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

Linkler

MADDE 6

KULLANICI, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde SEYYAR LOKMACI'nın hiçbir kontrolü olmadığı için SEYYAR LOKMACI'nın linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI ayrıca SEYYAR LOKMACI'nın böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

Muhtelif Hükümler

MADDE 7

A- SEYYAR LOKMACI'nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

B- Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için – SEYYAR LOKMACI'nın sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla – herhangi bir rol oynamayacaktır.

İhtilafların Çözümlenmesinde Uygulanacak Hukuk ve Yetki

MADDE 8

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.